Výučba anglického jazyka

IVEGA Learning Center organizuje krátkodobé i dlhodobé kurzy anglického jazyka na viacerých úrovniach pokročilosti pre dospelých, školopovinné deti a študujúcu mládež. Ponúkame niekoľko foriem výučby:

- individuálna výučba,

- skupinová výučba v skupinách DUO, TRIO a malých skupinách s počtom 6 až 8 študentov,

- firemná výučba, ktorá je špeciálne pripravená a »ušitá na mieru« našim klientom.


Vyučujeme všeobecnú angličtinu, obchodnú a technickú angličtinu, samostatne gramatiku alebo len konverzáciu. Pripravujeme študentov s cieľom úspešne absolvovať medzinárodne skúšky, napr. PET, FCE, CAE, IELT, ELSA, FELSA a pod., ktoré v spolupráci s Britskou radou, LCCI, prípadne inými zahraničnými inštitúciami, môžu študenti absolvovať v niekoľkých termínoch v jednom z ich centier. Úspešnosť našich študentov je mimoriadne vysoká. Od roku 2005 sú naše kurzy všeobecnej angličtiny akreditované Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR na 5 jazykových úrovniach.

Skupinová výučba pre verejnosť

Skupinová výučba

Dospelí - 8 typov skupinových kurzov

 

Typ kurzu: GENERAL ENGLISH – ADULT GROUP STANDARD (AGS)
Intenzita výučby:

polointenzívna –

2 x 60 minút týždenne

Dni: PO – ST alebo UT – ŠT
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(min. 6 – max. 8 študentov)

Počet hodín v kurze:

48 vyuč. hodín

(40 hodín priamej výučby, 8 hodín zhrnutie učiva a testy)

Trvanie kurzu: 18 týždňov
Jazykové úrovne: beginner až advanced (A1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: CUTTING EDGE (Longman) resp. FACE TO FACE (Cambridge)
Cena za vyuč. hod.: 4,00 EUR
Cena kurzu celkom: 192,00 EUR

 

¹CEF= Common European Framework for Languages, medzinárodný rámec hodnotiaci úroveň

          jazykových zručností alebo schopností.

 

Kurz je akreditovaný MŠ SR na 5 jazykových stupňoch v celkovom rozsahu 180 hodín. Výučba

v polointenzívnom kurze na jednej úrovni pokročilosti trvá 4 semestre, jeden semester 18 týždňov.

 

 

Typ kurzu: GENERAL ENGLISH-ADULT TRIO STANDARD (A3S)
Intenzita výučby:

polointenzívna –

2 x 60 minút týždenne

Dni: PO – ST alebo UT – ŠT
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(min. 6 – max. 8 študentov)

Počet hodín v kurze:

48 vyuč. hodín

(40 hodín priamej výučby, 8 hodín zhrnutie učiva a testy)

Trvanie kurzu: 18 týždňov
Jazykové úrovne: beginner až advanced (A1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: CUTTING EDGE (Longman) resp. FACE TO FACE (Cambridge)
Cena za vyuč. hod.: 4,00 EUR
Cena kurzu celkom: 192,00 EUR


Kurz je akreditovaný MŠ SR na 5 jazykových stupňoch v celkovom rozsahu 180 hodín. Výučba

v polointenzívnom kurze na jednej úrovni pokročilosti trvá 4 semestre, jeden semester 18 týždňov.

 

Typ kurzu: GENERAL ENGLISH – ADULT DUO STANDARD (A2S)
Intenzita výučby:

polointenzívna –

2 x 60 minút týždenne

Dni: PO – ST alebo UT – ŠT
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(2 študenti)

Počet hodín v kurze:

minimálne 8 vyuč. hodín

Trvanie kurzu: minimálne 4 týždne resp. 1 mesiac
Jazykové úrovne: beginner až advanced (A1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: CUTTING EDGE (Longman) resp. FACE TO FACE (Cambridge)
Cena za vyuč. hod.: 10,00 EUR
Cena kurzu celkom: stanovená podľa počtu vyučovacích hodín v príslušnom mesiaci

Kurz je akreditovaný MŠ SR na 5 jazykových stupňoch v celkovom rozsahu 180 hodín.

 Výučba v polointenzívnom kurze na jednej úrovni pokročilosti trvá 4 semestre, jeden semester 18 týždňov.


 

Typ kurzu: GENERAL ENGLISH – ADULT DUO STANDARD (A2S)
Intenzita výučby:

polointenzívna –

2 x 60 minút týždenne

Dni: PO – ST alebo UT – ŠT
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(2 študenti)

Počet hodín v kurze:

minimálne 8 vyuč. hodín

Trvanie kurzu: minimálne 4 týždne resp. 1 mesiac
Jazykové úrovne: beginner až advanced (A1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: CUTTING EDGE (Longman) resp. FACE TO FACE (Cambridge)
Cena za vyuč. hod.: 10,00 EUR
Cena kurzu celkom: stanovená podľa počtu vyučovacích hodín v príslušnom mesiaci

Kurz je akreditovaný MŠ SR na 5 jazykových stupňoch v celkovom rozsahu 180 hodín.

 Výučba v intenzívnom kurze na jednej úrovni pokročilosti trvá 3 semestre, jeden semester 18 týždňov.
 

Typ kurzu:               GENERAL ENGLISH – ADULT TRIO INTENSIVE (A3I)
Intenzita výučby:

intenzívna –

2 x 90 minút /3 x 60 minút týždenne alebo dohodou

Dni: PO - ST, UT - ŠT, PO - ST - PI alebo inak dohodou
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(3 študenti)

Počet hodín v kurze: minimálne 12 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: minimálne 4 týždne resp. 1 mesiac
Jazykové úrovne: beginner až advanced (A1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: CUTTING EDGE (Longman) resp. FACE TO FACE (Cambridge)
Cena za vyuč. hod.: 8,00 EUR 
Cena kurzu celkom: stanovená podľa počtu vyučovacích hodín v príslušnom mesiaci


Kurz je akreditovaný MŠ SR na 5 jazykových stupňoch v celkovom rozsahu 180 hodín. Výučba

v intenzívnom kurze na jednej úrovni pokročilosti trvá 3 semestre, jeden semester 18 týždňov.

 

Typ kurzu:               GENERAL ENGLISH – ADULT DUO INTENSIVE (A2I)
Intenzita výučby:

intenzívna –

2 x 90 minút / 3 x 60 minút týždenne alebo dohodou

Dni: PO - ST, UT - ŠT, PO - ST - PI alebo inak dohodou
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(2 študenti)

Počet hodín v kurze: minimálne 12 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: minimálne 4 týždne resp. 1 mesiac
Jazykové úrovne: beginner až advanced (A1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: CUTTING EDGE (Longman) resp. FACE TO FACE (Cambridge)
Cena za vyuč. hod.: 10,00 EUR 
Cena kurzu celkom: stanovená podľa počtu vyučovacích hodín v príslušnom mesiaci

 

Kurz je akreditovaný MŠ SR na 5 jazykových stupňoch v celkovom rozsahu 180 hodín. Výučba

v intenzívnom kurze na jednej úrovni pokročilosti trvá 3 semestre, jeden semester 18 týždňov.
 

Typ kurzu:           ADULT GROUP CONVERSATION (AGC)
Intenzita výučby:

nízka resp. polointenzívna –

1 x 60 minút / 1 x 90 minút týždenne

Dni: PI
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(min. 6 – max. 8 študentov)

Počet hodín v kurze: 24 resp. 36 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: 18 týždňov
Jazykové úrovne: pre-intermediate až advanced (B1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: témy podľa výberu študentov a lektorov, kopírovaný materiál
Cena za vyuč. hod.: 5,00 EUR 
Cena kurzu celkom: 120,00 resp. 180,00 EUR v závislosti od intenzity kurzu

 

 

Typ kurzu: ADULT GROUP GRAMMAR (AGG)
Intenzita výučby:

nízka resp. polointenzívna –

1 x 60 minút / 1 x 90 minút týždenne

Dni: PI
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(min. 6 – max. 8 študentov)

Počet hodín v kurze: 24 resp. 36 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: 18 týždňov
Jazykové úrovne: beginner až upper-intermediate (A1 až B2 podľa CEF¹)
Učebné materiály: GRAMMAR IN PRACTICE (Cambridge), kopírovaný materiál
Cena za vyuč. hod.: 5,00 EUR 
Cena kurzu celkom: 120,00 resp. 180,00 EUR v závislosti od intenzity kurzu

 

Školopovinné deti  vo veku 8 - 12 rokov - 2 typy skupinových kurzov

 


Typ kurzu:               GENERAL ENGLISH – CHILDREN (CH)
Intenzita výučby:

polointenzívna –

2 x 45 minút týždenne
kurz vhodný pre deti vo veku 7-9 rokov resp. 2.-4. ročníka ZŠ

Dni: PO - ST alebo UT - ŠT
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(min. 6 – max. 8 študentov)

Počet hodín v kurze: 36 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: 18 týždňov
Jazykové úrovne: beginner (A1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: YOU AND ME (Oxford) resp. PRIMARY COLOURS (Cambridge)
Cena za vyuč. hod.: 4,00 EUR 
Cena kurzu celkom: 144,00 EUR 

 

 

Typ kurzu: GENERAL ENGLISH – YOUNG LEARNERS  (YL)
Intenzita výučby:

polointenzívna –

2 x 60 minút týždenne
kurz vhodný pre deti vo veku 10-12 rokov resp. 5.-7. ročníka ZŠ

Dni: PO - ST alebo UT - ŠT
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(min. 6 – max. 8 študentov)

Počet hodín v kurze: 

48 vyuč. hodín

(40 hodín priamej výučby, 8 hodín zhrnutie učiva a testy)

Trvanie kurzu: 18 týždňov
Jazykové úrovne: beginner až elementary (A1 až A2 podľa CEF¹)
Učebné materiály:

MESSAGES (Cambridge) resp. ENGLISH IN MIND (Cambridge)

pre tých, ktorí začínajú s angličtinou až v 7. ročníku 

Cena za vyuč. hod.: 4,00 EUR 
Cena kurzu celkom:    192,00 EUR 

 

Študujúca mládež vo veku 13 - 26 rokov - 4 typy skupinových kurzov


Typ kurzu: GENERAL ENGLISH – LOWER SECONDARY LEARNERS  (LSL)
Intenzita výučby:

polointenzívna –

2 x 60 minút týždenne
kurz vhodný pre deti vo veku 13-15 rokov resp. 7.-9. ročníka ZŠ

Dni: PO - ST alebo UT - ŠT
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(min. 6 – max. 8 študentov)

Počet hodín v kurze:

48 vyuč. hodín

(40 hodín priamej výučby, 8 hodín zhrnutie učiva a testy)

Trvanie kurzu: 18 týždňov
Jazykové úrovne: elementary až pre-intermediate (A2 až B1 podľa CEF¹)
Učebné materiály:

MESSAGES (Cambridge)  

Cena za vyuč. hod.: 4,00 EUR 
Cena kurzu celkom:    192,00 EUR 

 

 

Typ kurzu: GENERAL ENGLISH – UPPER SECONDARY LEARNERS  (USL)
Intenzita výučby:

polointenzívna –

2 x 60 minút týždenne
kurz vhodný pre študentov stredných škôl o veku 15-19 rokov 

Dni: PO - ST alebo UT - ŠT
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(min. 6 – max. 8 študentov)

Počet hodín v kurze:

48 vyuč. hodín

(40 hodín priamej výučby, 8 hodín zhrnutie učiva a testy)

Trvanie kurzu: 18 týždňov
Jazykové úrovne: beginner až upper-intermediate (A1 až B2 podľa CEF¹)
Učebné materiály:

CUTTING EDGE (Longman) resp. ENGLISH IN MIND (Cambridge)  

Cena za vyuč. hod.: 4,00 EUR 
Cena kurzu celkom:    192,00 EUR 

 

 

Typ kurzu: GENERAL ENGLISH – MATURITA (M)
Intenzita výučby:

intenzívna –

2 x 90 minút týždenne
kurz vhodný pre študentov stredných škôl v poslednom ročníku

štúdia ako doplňujúca príprava na záverečnú maturitnú skúšku

Dni: PO - ST alebo UT - ŠT
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(min. 6 – max. 8 študentov)

Počet hodín v kurze: 60 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: 15 týždňov
Jazykové úrovne:

pre-intermediate (stupeň B1 podľa CEF¹)

intermediate/upper-intermediate (stupeň B2 podľa CEF¹)

Učebné materiály:

NOVÁ MATURITA resp. CAMBRIDGE GRAMMAR PET (B1)/FCE (B2)

Cena za vyuč. hod.: 4,00 EUR 
Cena kurzu celkom:   

240,00 EUR 

 

 

Typ kurzu: GENERAL ENGLISH – INTERNATIONAL EXAMS (IE)
Intenzita výučby:

intenzívna – 2 x 90 minút týždenne
kurz vhodný pre študentov stredných a vysokých škôl  

kurz zameraný na prípravu na medzinárodné skúšky

FCE, CAE, IELTS a pod.                        

Dni: PO - ST, UT - ŠT alebo inak dohodou
Čas výučby:

podľa zaradenia do študijnej skupiny

(min. 6 – max. 8 študentov)

Počet hodín v kurze:

72 vyuč. hodín

(60 hodín priamej výučby, 12 hodín zhrnutie učiva a testy)

Trvanie kurzu: 18 týždňov
Jazykové úrovne:

intermediate/upper-intermediate/advanced/proficiency 

(podľa druhu skúšky a CEF¹, úrovne B2 až C2)

Učebné materiály:

OBJECTIVE FIRST/ADVANCED/IELTS atď. (Cambridge)

Cena za vyuč. hod.: 4,00 EUR 
Cena kurzu celkom: 288,00 EUR 

THE CURE FOR BOREDOM IS CURIOSITY. THERE IS NO CURE FOR CURIOSITY.

Ellen Parr

Individuálna výučba

Individuálna výučba

> Dospelí - 4 typy individuálnych kurzov


Typ kurzu:                GENERAL ENGLISH – ADULT FACE-TO-FACE STANDARD (A1S)
Intenzita výučby:

polointenzívna –

2 x 60 minút týždenne alebo dohodou

Dni: PO - ST, UT - ŠT alebo dohodou
Čas výučby: dohodou
Počet hodín v kurze: minimálne 8 vyuč. hodín 
Trvanie kurzu: minimálne 4 týždne resp. 1 mesiac
Jazykové úrovne: beginner až advanced (A1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: CUTTING EDGE (Longman) resp. FACE TO FACE (Cambridge)
Cena za vyuč. hod.: 17,00 EUR
Cena kurzu celkom: stanovená podľa počtu vyučovacích hodín v príslučnom mesiaci     

 

¹CEF= Common European Framework for Languagesmedzinárodný rámec hodnotiaci úroveň

         jazykových zručností alebo schopností.

 

Kurz je akreditovaný MŠ SR na 5 jazykových stupňoch v celkovom rozsahu 180 hodín. Výučba

v polointenzívnom kurze na jednej úrovni pokročilosti trvá 4 semestre, jeden semester 18 týždňov.
___

Typ kurzu:               GENERAL ENGLISH – ADULT FACE-TO-FACE INTENSIVE (A1I)
Intenzita výučby:

intenzívna –

2 x 90 minút týždenne alebo 3 x 60 minút týždenne 

Dni: PO - ST, UT - ŠT, PO - ST - PI alebo dohodou
Čas výučby: dohodou
Počet hodín v kurze: minimálne 12 vyuč. hodín 
Trvanie kurzu: minimálne 4 týždne resp. 1 mesiac
Jazykové úrovne: beginner až advanced (A1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: CUTTING EDGE (Longman) resp. FACE TO FACE (Cambridge)
Cena za vyuč. hod.: 17,00 EUR 
Cena kurzu celkom: stanovená podľa počtu vyučovacích hodín v príslušnom mesiaci

 

Kurz je akreditovaný MŠ SR na 5 jazykových stupňoch v celkovom rozsahu 180 hodín. Výučba

v intenzívnom kurze na jednej úrovni pokročilosti trvá 3 semestre, jeden semester 18 týždňov.


___

Typ kurzu:                ADULT FACE-TO-FACE CONVERSATION (A1C)
Intenzita výučby:

nízka / polointenzívna / intenzívna -

1 x 60 minút /1 x 90 minút alebo

2 x 60 minút /2 x 90 minút týždenne   

Dni: PI alebo dohodou
Čas výučby: dohodou
Počet hodín v kurze: minimálne 8 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: minimálne 4 týždne resp. 1 mesiac
Jazykové úrovne: pre-intermediate až advanced (B1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: témy a slovná zásoba podľa výberu študentov a lektorov
Cena za vyuč. hod.: 18,00 EUR 
Cena kurzu celkom:

stanovená podľa počtu vyučovacích hodín v príslušnom mesiaci

v závislosti od intenzity kurzu,

zľavy z ceny pri dlhodobých kurzoch

___

Typ kurzu:                ADULT FACE-TO-FACE GRAMMAR (A1G)
Intenzita výučby:

nízka / polointenzívna  / intenzívna -

1 x 60 minút /1 x 90 minút alebo

2 x 60 minút /2 x 90 minút týždenne   

Dni: PI alebo iný deň dohodou
Čas výučby: dohodou
Počet hodín v kurze: minimálne 8 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: minimálne 4 týždne resp. 1 mesiac
Jazykové úrovne: beginner až upper-intermediate (A1 až B2 podľa CEF¹)
Učebné materiály: GRAMMAR IN PRACTICE (Cambridge), kopírovaný materiál
Cena za vyuč. hod.: 18,00 EUR 
Cena kurzu celkom:

stanovená podľa počtu vyučovacích hodín v príslušnom mesiaci

v závislosti od intenzity kurzu,

zľavy z ceny pri dlhodobých kurzoch>Študenti základných, stredných škôl a univerzít - 5 typov individuálnych kurzov


Typ kurzu:                  

GENERAL ENGLISH –

STUDENT FACE-TO-FACE STANDARD (S1S) alebo

STUDENT FACE-TO-FACE INTENSIVE  (S1I)

Intenzita výučby:

dohodou podľa individuálnych potrieb a jazykových problémov študenta

Dni: dohodou
Čas výučby: dohodou
Počet hodín v kurze: minimálne 8 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: minimálne 4 týždne resp. 1 mesiac
Jazykové úrovne: beginner až upper-intermediate (A1 až B2 podľa CEF¹)
Učebné materiály:

vhodne zvolené po vzájomnej dohode medzi študentom a lektorom

Cena za vyuč. hod.: 15,00 EUR 
Cena kurzu celkom: stanovená podľa počtu vyučovacích hodín v príslušnom mesiaci

 

 

Typ kurzu:               

GENERAL ENGLISH – 

STUDENT FACE-TO-FACE CONVERSATION (S1C)

Intenzita výučby:

polointenzívna / intenzívna –

1 x 60 minút /1 x 90 minút týždenne   

alebo podľa individuálnych požiadaviek študenta

Dni: dohodou
Čas výučby: dohodou
Počet hodín v kurze: minimálne 8 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: minimálne 4 týždne resp. 1 mesiac
Jazykové úrovne:

pre-intermediate až advanced (B1 až C1 podľa CEF¹)

Učebné materiály:

témy  a slovná zásoba podľa výberu študenta a lektora

Cena za vyuč. hod.: 15,00 EUR 
Cena kurzu celkom: stanovená podľa počtu vyučovacích hodín v príslušnom mesiaci

 

 

Typ kurzu:                GENERAL ENGLISH – FACE-TO-FACE MATURITA (M1)
Intenzita výučby:

intenzívna – 2 x 90 minút týždenne alebo

podľa individuálnych požiadaviek študenta

Dni: dohodou
Čas výučby: dohodou
Počet hodín v kurze: minimálne 8 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: minimálne 4 týždne resp. 1 mesiac
Jazykové úrovne:

pre-intermediate (stupeň B1 podľa CEF¹)

intermediate/upper-intermediate (stupeň B2 podľa CEF¹)

Učebné materiály:

NOVÁ MATURITA resp. CAMBRIDGE GRAMMAR PET (B1)

CAMBRIDGE GRAMMAR FCE (B2)

Cena za vyuč. hod.: 15,00 EUR 
Cena kurzu celkom: stanovená podľa počtu vyučovacích hodín v príslušnom mesiaci

 

 

Typ kurzu:                                   

GENERAL ENGLISH – 

FACE-TO-FACE INTERNATIONAL EXAMS (IE1)

Intenzita výučby:

intenzívna –

2 x 90 minút týždenne alebo podľa individuálnych požiadaviek študenta, individuálna príprava na medzinárodné skúšky,

napr. FCE, CAE, IELTS a pod.

Dni: dohodou
Čas výučby: dohodou
Počet hodín v kurze: minimálne 30 vyučovacích hodín 
Trvanie kurzu: minimálne 12 týždňov resp. 3 mesiace
Jazykové úrovne:

intermediate/upper-intermediate/advanced/proficiency 

(podľa druhu skúšky a CEF¹ úrovne B2 až C2)

Učebné materiály:

OBJECTIVE FIRST/ADVANCED/IELTS atď. (Cambridge)

Cena za vyuč. hod.: 15,00 EUR 
Cena kurzu celkom: stanovená podľa počtu vyučovacích hodín v príslušnom mesiaci

FREEDOM IS NOT WORTH HAVING IF IT DOES NOT INCLUDE THE FREEDOM TO MAKE MISTAKES.

Mahatma Gandi

Výučba vo firmách

Skupinová výučba

> Dospelí - 8 typov skupinových kurzov

 

Typ kurzu: GENERAL ENGLISH – ADULT GROUP STANDARD (AGS)
Intenzita výučby:

polointenzívna –

2 x 60 minút týždenne

Dni: PO – ST prípadne UT – ŠT
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(min. 6 – max. 8 študentov)

Počet hodín v kurze:

48 vyuč. hodín

(40 hodín priamej výučby, 8 hodín zhrnutie učiva a testy)

Trvanie kurzu: 18 týždňov
Jazykové úrovne: beginner až advanced (A1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: CUTTING EDGE (Longman) resp. FACE TO FACE (Cambridge)
Cena za vyuč. hod.: 4,00 EUR
Cena kurzu celkom: 192,00 EUR

 

¹CEF= Common European Framework for Languages, medzinárodný rámec hodnotiaci úroveň

         jazykových zručností alebo schopností.

 

Kurz je akreditovaný MŠ SR na 5 jazykových stupňoch v celkovom rozsahu 180 hodín. Výučba

v polointenzívnom kurze na jednej úrovni pokročilosti trvá 4 semestre, jeden semester 18 týždňov.

 

__

Typ kurzu: GENERAL ENGLISH – ADULT TRIO STANDARD (A3S)
Intenzita výučby:     

polointenzívna –

2 x 60 minút týždenne alebo dohodou

Dni: PO - ST alebo UT - ŠT
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(3 študenti)

Počet hodín v kurze: minimálne 8 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: minimálne 4 týždne resp. 1 mesiac
Jazykové úrovne: beginner až advanced (A1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: CUTTING EDGE (Longman) alebo FACE TO FACE (Cambridge)
Cena za vyuč. hod.: 8,00 EUR
Cena kurzu celkom: stanovená podľa počtu vyučovacích hodín v príslušnom mesiaci

 

Kurz je akreditovaný MŠ SR na 5 jazykových stupňoch v celkovom rozsahu 180 hodín. Výučba

v polointenzívnom kurze na jednej úrovni pokročilosti trvá 4 semestre, jeden semester 18 týždňov.
_

Typ kurzu:               GENERAL ENGLISH – ADULT DUO STANDARD  (A2S)
Intenzita výučby:

polointenzívna –

2 x 60 minút týždenne alebo dohodou

Dni: PO - ST alebo UT - ŠT
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(2 študenti)

Počet hodín v kurze: minimálne 8 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: minimálne 4 týždne resp. 1 mesiac
Jazykové úrovne: beginner až advanced (A1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: CUTTING EDGE (Longman) resp. FACE TO FACE (Cambridge)
Cena za vyuč. hod.: 10,00 EUR 
Cena kurzu celkom: stanovená podľa počtu vyučovacích hodín v príslušnom mesiaci

 

Kurz je akreditovaný MŠ SR na 5 jazykových stupňoch v celkovom rozsahu 180 hodín. Výučba

v polointenzívnom kurze na jednej úrovni pokročilosti trvá 4 semestre, jeden semester 18 týždňov.


___

Typ kurzu: GENERAL ENGLISH – ADULT GROUP INTENSIVE (AGI)
Intenzita výučby:

intenzívna –

2 x 90 minút týždenne alebo 3 x 60 minút týždenne

Dni: PO - ST, UT - ŠT prípadne PO - ST - PI
Čas výučby:

podľa zaradenia do študijnej skupiny

(min. 6 – max. 8 študentov)

Počet hodín v kurze:

72 vyuč. hodín

(60 hodín priamej výučby, 12 hodín zhrnutie učiva a testy)

Trvanie kurzu: 18 týždňov
Jazykové úrovne: beginner až advanced (A1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: CUTTING EDGE (Longman) resp. FACE TO FACE (Cambridge)
Cena za vyuč. hod.: 4,00 EUR 
Cena kurzu celkom: 288,00 EUR 

 

Kurz je akreditovaný MŠ SR na 5 jazykových stupňoch v celkovom rozsahu 180 hodín. Výučba

v intenzívnom kurze na jednej úrovni pokročilosti trvá 3 semestre, jeden semester 18 týždňov.
___

Typ kurzu:               GENERAL ENGLISH – ADULT TRIO INTENSIVE (A3I)
Intenzita výučby:

intenzívna –

2 x 90 minút /3 x 60 minút týždenne alebo dohodou

Dni: PO - ST, UT - ŠT, PO - ST - PI alebo inak dohodou
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(3 študenti)

Počet hodín v kurze: minimálne 12 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: minimálne 4 týždne resp. 1 mesiac
Jazykové úrovne: beginner až advanced (A1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: CUTTING EDGE (Longman) resp. FACE TO FACE (Cambridge)
Cena za vyuč. hod.: 8,00 EUR 
Cena kurzu celkom: stanovená podľa počtu vyučovacích hodín v príslušnom mesiaci


Kurz je akreditovaný MŠ SR na 5 jazykových stupňoch v celkovom rozsahu 180 hodín. Výučba

v intenzívnom kurze na jednej úrovni pokročilosti trvá 3 semestre, jeden semester 18 týždňov.

___

Typ kurzu:               GENERAL ENGLISH – ADULT DUO INTENSIVE (A2I)
Intenzita výučby:

intenzívna –

2 x 90 minút / 3 x 60 minút týždenne alebo dohodou

Dni: PO - ST, UT - ŠT, PO - ST - PI alebo inak dohodou
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(2 študenti)

Počet hodín v kurze: minimálne 12 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: minimálne 4 týždne resp. 1 mesiac
Jazykové úrovne: beginner až advanced (A1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: CUTTING EDGE (Longman) resp. FACE TO FACE (Cambridge)
Cena za vyuč. hod.: 10,00 EUR 
Cena kurzu celkom: stanovená podľa počtu vyučovacích hodín v príslušnom mesiaci

 

Kurz je akreditovaný MŠ SR na 5 jazykových stupňoch v celkovom rozsahu 180 hodín. Výučba

v intenzívnom kurze na jednej úrovni pokročilosti trvá 3 semestre, jeden semester 18 týždňov.
___

Typ kurzu:              ADULT GROUP CONVERSATION (AGC)
Intenzita výučby:

nízka resp. polointenzívna –

1 x 60 minút / 1 x 90 minút týždenne

Dni: PI
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(min. 6 – max. 8 študentov)

Počet hodín v kurze: 24 resp. 36 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: 18 týždňov
Jazykové úrovne: pre-intermediate až advanced (B1 až C1 podľa CEF¹)
Učebné materiály: témy podľa výberu študentov a lektorov, kopírovaný materiál
Cena za vyuč. hod.: 5,00 EUR 
Cena kurzu celkom: 120,00 resp. 180,00 EUR v závislosti od intenzity kurzu

___

Typ kurzu: ADULT GROUP GRAMMAR (AGG)
Intenzita výučby:

nízka resp. polointenzívna –

1 x 60 minút / 1 x 90 minút týždenne

Dni: PI
Čas výučby:

podľa zaradenia študenta do študijnej skupiny

(min. 6 – max. 8 študentov)

Počet hodín v kurze: 24 resp. 36 vyuč. hodín
Trvanie kurzu: 18 týždňov
Jazykové úrovne: beginner až upper-intermediate (A1 až B2 podľa CEF¹)
Učebné materiály: GRAMMAR IN PRACTICE (Cambridge), kopírovaný materiál
Cena za vyuč. hod.: 5,00 EUR 
Cena kurzu celkom: 120,00 resp. 180,00 EUR v závislosti od intenzity kurzu

HE WHO ASKS IS A FOOL FOR FIVE MINUTES, BUT HE WHO DOES NOT ASK REMAINS A FOOL FOREVER.

Mark Twain

Štruktúra jazykových kurzov podľa znalostných úrovní

 

Štruktúra jazykových kurzov podľa znalostných úrovní 

           

 

 

 

 

Jazyková 

úroveň

 

 

Zodpovedajúci typ skúšky a jej zaradenie v rámci danej štruktúry

 

 

CEF

 

Spoločný

európsky

referenčný
rámec

pre jazyky  

 

 

YOUNG

LEARNERS ENGLISH

 

ESOL Exams

 

GENERAL ENGLISH

 

 

ESOL Exams

 

ACADEMIC ENGLISH

IELTS

 

ESOL Exams

 

BUSINESS ENGLISH

 

 

ESOL Exams

 

Proficiency

Veľmi pokročilí

 

 

C2

 

 

CPE

 

7.5+

 

 

Advanced

Pokročilí

 

C1

 

CAE

 

6.5 – 7.0

 

BEC

Higher

 

Upper-Intermediate

Vyššie stredne pokročilí

 

 

B2

 

 

FCE

 

 

5.0 – 6.0

 

BEC

Vantage

Intermediate

Stredne pokročilí

Pre-Intermediate/

Lower
Intermediate

Mierne pokročilí /

Nižšie stredne pokročilí

 

 

B1

 

 

PET

 

 

3.5 – 4.5

 

 

BEC

Preliminary

 

Elementary

Začiatočníci

 

 

A2

 

Flyers

 

KET

 

3.0

 

 

False beginner/

Beginner

Začiatočníci

 

 

 

A1

 

Movers

Starters

 

 

 

 

Charakteristika dosiahnutých znalostí podľa jednotlivých úrovní

 

 

 

 

 

 

 

VI. stupeň:

Proficiency

Veľmi pokročilí

 

 

 

 

 

 

C2

Najvyšší stupeň znalosti anglického jazyka, kde sa predpokladá znalosť na úrovni ľudí, ktorých rodným jazykom je angličtina. Veľmi pokročilí rozumejú prakticky všetkému, čo si prečítajú alebo vypočujú. Dokážu zhrnúť informácie z rôznych hovorených a písaných zdrojov, pritom polemizovať a priniesť  vysvetlenie v logicky usporiadanej forme. Vedia spontánne, veľmi plynulo a presne vyjadrovať a rozlišovať jemné výrazové odtiene aj v zložitých situáciách.

Hodinová dotácia pre dosiahnutie tejto úrovne je individuálna, približne 1000–1200 hodín.

 

 

 

 

 

 

 

V. stupeň:

Advanced

Pokročilí

 

 

 

 

 

 

 

C1

Vysoká úroveň znalosti anglického jazyka. Je vhodná pre tých, ktorí používajú anglický jazyk na študijné alebo profesionálne účely, je jedným z predpokladov pri zápise na univerzity anglicky hovoriacich krajín. Pokročilí dokážu porozumieť širokej škále náročných textov a rozlíšiť ich implicitný význam. Dokážu sa plynulo a pohotovo vyjadrovať bez dlhého hľadania správnych výrazov. Používajú jazyk pružne, efektívne, vedia tvoriť zrozumiteľné, dobre usporiadané a podrobné tematicky rôznorodé výpovede na pomerne vysokej úrovni, čím preukazujú znalosť kompozičných útvarov, spojovacích výrazov a kohéznych prostriedkov. 

Hodinová dotácia pre dosiahnutie tejto úrovne je približne 800–900 hodín.

 

 

 

IV. stupeň:

Upper-Intermediate

Vyššie stredne pokročilí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Stredne pokročilí študenti dokážu porozumieť hlavným myšlienkam zložitých textov týkajúcich sa konkrétnych, ako aj abstraktných tém včítane odborne zameraných diskusií vo svojom odbore. Vedia sa zapojiť do rozhovoru plynulo a spontánne, môžu viesť rozhovor s anglicky hovoriacimi bez toho, aby obe strany vynaložili zvýšenú námahu porozumieť si. Zrozumiteľne napíšu podrobné texty na široké spektrum tém. Ich znalosť štruktúry jazyka a bohatá slovná zásoba im umožňuje vysvetliť svoje názory, ktoré sa týkajú aktuálnych problémov, vedia uviesť výhody a nevýhody rôznych možností.

Doba prípravy si vyžaduje okolo 600 – 700 hodín.

 

 

III. stupeň:

Intermediate

Stredne pokročilí

 

 

 

 

 

 

II. stupeň:

Pre-Intermediate /

Lower Intermediate

Mierne pokročilí /

Nižšie stredne pokročilí

 

 

 

 

 

 

 

B1

Mierne pokročilí rozumejú hlavným myšlienkam zrozumiteľnej a spisovnej komunikácie, dokážu si poradiť vo  väčšine spoločenských a pracovných situácií v anglicky hovoriacom prostredí. Dokážu sa vyjadrovať na bežné témy, ako sú práca, škola, voľný čas, cestovanie, zamestnanie a pod. Vedia napísať jednoduchý súvislý text na tému, ktorú poznajú alebo ktorá ich zaujíma. Dokážu opísať svoje zážitky a udalosti, sny, ciele, vedia stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány. Predpokladaný rozsah štúdia na dosiahnutie tohto stupňa je približne 350 – 400 hodín.

 

 

 

 

 

 

I. stupeň:

 Elementary

Začiatočníci

 

 

 

 

 

 

A2

Prvý stupeň dosiahnutých znalostí u študentov, ktorí sa začali učiť po anglicky. Dosiahnutiu tejto úrovne predchádza približne 180–200 hodín výučby.

Začiatočníci rozumejú a dokážu používať bežné každodenné výrazy a  základné frázy, ktorých cieľom je vyhovieť vybraným konkrétnym spoločenským potrebám. Dokážu  klásť a  odpovedať na jednoduché otázky, ktoré sa týkajú informácií osobného charakteru, miest, cestovania, nakupovania a pod. Dokážu sa jednoduchým spôsobom dohovoriť, ak partner hovorí jasne a pomaly, komunikujú jednoducho a  priamo výmenou bežných a známych informácií a faktov.

Certifikáty

Po absolvovaní kurzov v našej jazykovej škole, výborných výsledkoch dosiahnutých v priebežných testoch a počas záverečného testovania môžu študenti v našej škole nadobudnúť dva druhy certifikátov: 

 

•          interný IVEGA certifikát v slovenskom a anglickom jazyku –

         tento potvrdzuje úspešné ukončenie kurzu a znalosť anglického jazyka

         na príslušnej úrovni pokročilosti alebo

 

•          certifikát MŠ SR  v slovenskom a anglickom jazyku –

         osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou 

         tento sa vydáva podľa §8 ods.1 Zákona č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní 

         a o zmene zákona NR SR  č.387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č.70/1997 Z.z. v znení

         zákona č. 567/2001 Z.z. na požiadanie, po splnení všetkých stanovených podmienok a musí byť

         opatrený okrúhlou pečiatkou s názvom inštitúcie a číslom pridelenej akreditácie, inak je neplatný.

 

Naše kurzy sú akreditované na 5 jazykových stupňoch (viď Štruktúra jazykových kurzov podľa znalostných úrovní, I.– V. jazykový stupeň).

 

Po úspešnom absolvovaní kurzov na príslušnom stupni pokročilosti, prípadne po absolvovaní špecializovanej prípravy, sú študenti pripravení úspešne obstáť aj na medzinárodných skúškach PET, FCE, CAE, IELTS, ELSA, FELSA a pod. a získať medzinárodne platný certifikát. Viac o náročnosti skúšok a ich organizácii je možné sa dozvedieť napríklad na stránkach Britskej rady http://www.britishcouncil.org/slovakia-english-exams-in-slovakia.htm  alebo na stránkach Londýnskej obchodnej a priemyselnej komory http://www.iie.sk/LCCI_home.asp.