Odborná špecializácia, 20-ročná prekladateľská prax a neustále vzdelávanie sa prekladateľov nášho centra v rôznych oblastiach (medicína, farmácia, ekonómia, právo, technické vedy a pod.) umožňujú a sú zárukou kvalitného vyhotovenia prekladov rôzneho charakteru. Naša ponuka prekladov zahŕňa preklady odborných textov (technickej a výkresovej dokumentácie, rôznych návodov, správ, posudkov, anotácií, odborných článkov a prezentácií, webových stránok, zmlúv a pod.), preklady personálnej a obchodnej agendy a korešpondencie a tiež korektúry textov v anglickom jazyku.

Máme mnohých stabilných partnerov v tejto oblasti, patria medzi nich najmä univerzity v Košiciach. Centrum IVEGA bolo zapojené do niekoľkých medzinárodných projektoch v rámci EÚ, v ktorých sa podieľalo na vypracovaní odborných prekladov.

Aktuálny Cenník prekladateľských služieb platný od 1.1.2016 si môžete vyžiadate online na mailovej adrese:

gtroskoo@orangemail.sk.