Kde sme

Nájdete nás v Košiciach na Letnej ulici 27, v podnikateľskom centre CASSOFIN na 1. poschodí pod označením

 IVEGA LEARNING CENTRE. 

Adresa prevádzky resp. jazykovej školy:
Jazyková škola
IVEGA Learning Centre
Mgr. Ing. Gabriela Troskóová
Letná 27
043 14 Košice

Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa:
IVEGA, s.r.o.
Dlhá 29, Kostoľany nad Hornádom
044 31 Družstevná pri Hornáde

IČO:                       46 280 901
DIČ:                       2023326624
Banka:                  ČSOB, a. s. Košice-mesto,
č. účtu:                   4014257606/7500

Telefón:                 +421 905 212 417
E-mail:                   gtroskoo@orangemail.sk

Hodiny pre verejnosť: PO–ŠT 14:00–18:00

Riaditeľka jazykového centra:

Mgr. Ing. Gabriela Troskóová

gtroskoo@orangemail.sk

+ 421 905 212 417


PRIDAJTE SA K NÁM!