Jazykové kníhkupectvo

 Pokiaľ ide o novinky, chceme upozorniť na nové a veľmi progresívne ELT materiály vydavateľstva Cambridge University Press (CUP)(http://www.cambridge.org/elt/catalogue) a ich čítanky, ktoré vyhrali mnoho cien. Priamo na stránkach http://www.cambridge.org/elt/readers si študenti môžu otestovať svoju jazykovú znalosť a vybrať si vhodné knihy na čítanie. Tieto Vám vieme objednať priamo u nás v jazykovom kníhkupectve. 

Z výkladových slovníkov upúta nový Cambridge Advanced Learner’s Dictionary(http://www.dictionary.cambridge.org) alebo Longman Dictionary of Contemporary English (http://www.ldoceonline.com ), ktoré sú veľmi populárne a vhodné na prípravu na medzinárodné skúšky a ako pomôcka pri štúdiu anglického jazyka na strednej a vysokej škole. Nemali by chýbať žiadnemu nadšencovi pri štúdiu anglického jazyka. 

Pri rozširovaní si slovnej zásoby je nezastupiteľný Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary(www.oup.com/elt/catalogue/isbn/0-19-431308-5?cc=global ), ktorý umožňuje používateľom postupovať od známeho k neznámemu a uvádza slová spojené významom a použitím. Rovnako, Oxford Collocations Dictionary for Students of English (www.oup.com/elt/catalogue/isbn/0-19-431243-7?cc=global ) vďaka svojim viac ako 150,000 zaužívaným slovným spojeniam pomáha študentom písať a hovoriť prirodzene znejúcou angličtinou. Všetky tieto slovníky je možné zakúpiť v našom malom kníhkupectve.