Výučba anglického jazyka

Opäť hľadáte príležitosť naučiť sa anglicky?
Využiť svoje vedomosti v konverzácii?
Upevniť a rozšíriť si slovnú zásobu?
Zlepšiť si gramatiku v školských testoch?
Rozhodli ste sa svoje vedomosti potvrdiť niektorou z medzinárodných skúšok?

otestujte sa

Prekladateľská činnosť

Centrum jazykovej výučby IVEGA sa orientuje aj na prekladateľskú činnosť.
Predpokladom kvalitného vyhotovenia prekladu nie je len výborná znalosť anglického jazyka, ako sa mnohí mylne domnievajú, je to predovšetkým odborná znalosť prekladanej problematiky a poznanie vlastného slovenského jazyka a štylistiky. V tejto oblasti je zvlášť ťažké odhadnúť kvality prekladateľa. 

viac informácií

Jazykové kníhkupectvo

Učitelia jazykov sú neoceniteľným zdrojom informácií a rád pre svojich študentov. Na základe vlastných skúseností dokážu študentom odporučiť vhodnú literatúru. Jazyková škola funguje aj ako jazykové kníhkupectvo, kde si študenti a verejnosť môžu objednať slovníky, gramatiky a inú doplnkovú literatúru. 

pozrite si ponuku

Teachers can only be teachers when there are students who want to be students. Without a question, an answer is experienced as manipulation; without a desire to learn, the offer to teach is easily felt as oppression.Henry Nouwen, SEEDS OF HOPE

Aktuálny oznam

ZÁPIS DO ZIMNÝCH KURZOV 2017/2018 PRÁVE ZAČÍNA!

 

Od 4. do 6. septembra 2017 a od 11. do 13. septembra 2017 sa môžete prísť osobne testovať, pozhovárať a zapísať do nových kurzov.

 

PRIPRAVILI SME PRE VÁS NIEKOĽKO NOVINIEK! NECHAJTE SA PREKVAPIŤ!

VÝUČBA PRE VEREJNOSŤ ZAČÍNA 18. SEPTEMBRA 2017.


Zápis do nových kurzov a vstupné testovanie študentov sa uskutoční v priestoroch jazykovej školy na Letnej ulici 27, na 1.poschodí v pracovných dňoch v období

od 4. do 6. septembra 2017 a potom opätovne od 11. do 13. septembra 2017 popoludní od 14:00 do 18:00.

Výučba v zimnom semestri 2017/2018 začína 18. septembra 2017 a končí 2. februára 2018.
Zimné/Vianočné prázdniny sú plánované od 23. decembra 2017 do 5. januára 2018. 

Výučba v letnom semestri 2016/2017 začína 5. februára 2018 a končí 29. júna 2018.
Jarné prázdniny budú od 26. februára do 2. marca 2018 a Veľkonočné prázdniny od 29. marca do 3. apríla 2018.
V týchto dňoch výučba v jazykovej škole nebude prebiehať.

Všetci študenti majú teraz možnosť otestovať efektívne svoje schopnosti online alebo využiť testovanie zdarma v našej jazykovej škole s okamžitým výsledkom.

Vstupný pohovor pre zadelenie do študijnej skupiny je povinný a čas pohovoru je potrebné dohodnúť si vopred telefonicky na tel. čísle 0905 212 417 alebo mailom na gtroskoo@orangemail.sk.  

Maturanti pozor! 
Ponúkame Vám konverzácie s anglickými lektormi, k tomu gramatiku a štylistiku názorne i prakticky so skúsenou slovenskou lektorkou! Úspešnosť zaručená!

 

UŽ NEVÁHAJTE A ROZHODNITE SA PRE NÁS!
 

FREEDOM IS NOT WORTH HAVING IF IT DOES NOT INCLUDE THE FREEDOM TO MAKE MISTAKES.

Mahatma Gandi

Kto sme

 

Centrum výučby anglického jazyka IVEGA Learning Center vzniklo v roku 1993 a je jednou z najmenších a najstarších jazykových škôl v Košiciach. Zaoberáme sa výhradne výučbou anglického jazyka a inými činnosťami spojenými s týmto jazykom. 

Atmosféra v našej škole je jedinečná tým, že si zachovávame osobitý a rodinný charakter školy. V ktorej inej jazykovej škole pozná majiteľ alebo majiteľka osobne všetkých svojich študentov? Vyučujeme dospelých v kurzoch pre verejnosť, vo firmách aj deti a mládež. Preto sa často stáva, že sa v škole stretnú rodičia, ich deti a spoznáme tak celú rodinu. Snažíme sa vynaložiť maximálne úsilie, aby sme si udržali vysokú kvalitu výučby v priateľskom, modernom a neformálnom prostredí.

IVEGA Learning Center organizuje krátkodobé i dlhodobé kurzy anglického jazyka pre dospelých, školopovinné deti a študujúcu mládež. Vyučujeme všeobecnú angličtinu s dôrazom na konverzáciu,obchodnú angličtinu a technickú angličtinu, tiež organizujeme kurzy so zameraním len na gramatiku alebo konverzáciu. Pripravujeme študentov na maturitu, aj na úspešné zvládnutie medzinárodných skúšok, napr. PET, FCE, CAE, IELTS, ELSA, FELSA a pod., ktoré môžu niekoľkokrát ročne absolvovať v jednom zo skúšobných centier v spolupráci s Britskou radou, LCCI a inými zahraničnými inštitúciami.
 

Od roku 2005 sú naše kurzy všeobecnej angličtiny akreditované Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR na 5 jazykových úrovniach. Celistvý program a štruktúra kurzov v jazykovej škole spĺňajú kritériá stanovené Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (CEF).

 

Učitelia jazykovej školy sú neoceniteľným zdrojom informácií a rád pre svojich študentov. Na základe vlastných skúseností dokážu študentom odporučiť vhodnú literatúru, spôsob štúdia i doplňujúce aktivity, ktoré povedú k znásobeniu ich úsilia na ceste k zvládnutiu jazyka na požadovanej úrovni. Jazyková škola tiež funguje ako jazykové kníhkupectvo, kde si študenti môžu objednať slovníky, gramatiky, doplnkovú literatúru, CD, DVD atď.

Centrum výučby IVEGA Learning Center zároveň poskytuje aj prekladateľské služby z jazyka slovenského do anglického a opačne.

Náš tím

Od svojho otvorenia škola spolupracuje s vysokokvalifikovanými slovenskými a zahraničnými lektormi z anglicky hovoriacich krajín. Pre našich učiteľov je anglický jazyk nielen prácou, ale aj záľubou. Počas obdobia existencie školy u nás pracovalo niekoľko lektorov zo Spojených štátov, Kanady, Veľkej Británie, Severného Írska aj Juhoafrickej rebupliky. Kombináciou výučby so slovenským a zahraničným lektorom, od úrovne >začiatočník< až po úplnú konverzáciu s rodeným anglicky hovoriacim lektorom na úrovni >pokročilý< sa dosahuje veľmi rýchle zvládnutie kľúčových jazykových zručností. Niet pochýb, že prítomnosť zahraničného lektora na pracovisku býva prínosom tak pre študentov, ako aj ostatných slovenských učiteľov jazyka. Zahraničný lektor ich neustále motivuje k tomu, aby na sebe pracovali a aktívne využívali svoje jazykové zručnosti.

 

Pre školský rok 2017/2018 sú v našej škole študentom k dispozícii:

Mgr. Ing. Gabriela TROSKÓOVÁ 

Pozícia:

 • zakladateľka a riaditeľka jazykového centra
 • slovenská senior lektorka, vedie školu od jej začiatkov;

Vzdelanie:

 • absolventka bakalárskeho štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove –   odbor Anglický jazyk;
 • absolventka magisterského štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej university v Prešove –   odbor Moderná neslovanská filológia v špecializácii Anglický jazyk a literatúra;
 • absolventka doplnkového špecializačného postgraduálneho štúdia v odbore Prekladateľstvo – odborný preklad: Právo, ekonómia, technika;
 • absolventka Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach – odbor Pozemné stavby;
 • držiteľka dvoch cambridgeských certifikátov;

Prax:

 • pôsobí vo vzdelávacom sektore na rôznych stupňoch od roku 1987, má praktické skúsenosti s výučbou na VŠ, SŠ aj ZŠ, počnúc deťmi vo veku od 8 rokov a končiac dospelými vo veku 60 a viac rokov

Laura LA-PAGE

Pozícia:

 • zahraničná lektorka britskej národnosti

Vzdelanie:                              

 • momentálne denná študentka na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach, ktorá spája svoj pobyt na Slovensku aj s výučbou slovenských študentov, vedie predovšetkým hodiny konverzácie

Prax:

 • mladá lektorka s krátkou praxou vo výučbe, o to zanietenejšia a usilovnejšia v prijímaní nových poznatkov a získavaní praktických skúseností, v našom jazykovom centre pôsobí od marca 2016.

Georgina WILLIAMS

Pozícia:

 • zahraničná senior lektorka britskej národnosti

Vzdelanie:

 • po absolvovaní stredoškolského štúdia v Sheffielde sa intenzívne venovala profesionálnej   krasokorčuliarskej kariére v Holiday on Ice, medzinárodnej profesionálnej ľadovej show

Prax:

 • dlhé roky pôsobila ako krasokorčuliarka v Holiday on Ice, pracovala s ľuďmi rôznych   národností v Mexiku, Strednej a Južnej Amerike, Južnej Afrike a celej Európe; od roku 2011   žije a učí angličtinu v Košiciach, v našom jazykovom centre už od septembra 2012.

HE WHO ASKS IS A FOOL FOR FIVE MINUTES, BUT HE WHO DOES NOT ASK REMAINS A FOOL FOREVER.
Mark Twain

otestujte sa
prihláste sa

Náš prístup a metódy

Spôsob výučby v našej jazykovej škole vychádza z bohatstva našich vlastných skúseností a z najnovších poznatkov v oblasti metodiky výučby jazykov. Súčasné poznatky v tejto oblasti poukazujú na úspešnosť kombinovaných metód s dôrazom na komunikáciu. Pre úspešné používanie cudzieho jazyka je v prvom rade potrebné poznať účel, ktorému jazyk v rôznych komunikačných situáciách slúži, tiež štruktúru a formy daného jazyka. Podstatou výučby jazyka je rozvoj piatich základných jazykových zručností rozprávania, t. j. konverzácie, porozumenia pri počúvaní a čítaní, písania a gramatiky využitím pestrých a zaujímavých aktivít priamo na hodinách a využitím iných tradičných a moderných multimediálnych doplnkov nepriamo v mimoškolskom prostredí.

Naše vzdelávanie je humanisticky orientované (pre viac informácií pozri stránky http://www.infed.org/biblio/learning-humanistic.htm alebo http://www.garysturt.free-online.co.uk/human.htm ). Zapája do procesu celého človeka a jeho skúsenosti, kombinuje logiku a intuíciu, intelekt a emócie. Študenti sa najľahšie učia spájaním poznatkov s vlastnými skúsenosťami a zážitkami, v kolektíve, poznajúc zmysel svojho snaženia. Líšia sa vo svojich schopnostiach i skúsenostiach, preto náš prístup k študentom je nanajvýš individuálny; umožníme im používať štýl učenia, ktorý im vyhovuje, snažíme sa používané metódy výučby prispôsobiť a zamerať na osobnosť a vek študentov.

 

Výučba dospelých sa v zásade nelíši od výučby mládeže a detí, ak berieme do úvahy hlavný cieľ, ktorým je rozvoj ľudskej osobnosti a pocit úspechu z dosiahnutého. Dospelí, sa dokážu učiť systematicky a samostatne, najmä ak sú vnútorne motivovaní rozšíriť si poznatky, zvýšiť si kvalifikáciu a zlepšiť si tým život, čím sa stávajú spolutvorcami svojho úspechu v procese výučby. Celoživotné vzdelávanie sa tak stáva atribútom modernosti a neodmysliteľnou súčasťou života v dospelosti. Pre deti a mládež, najmä v nižšom veku je učenie niečím, čo vyplýva z ich prirodzenej podstaty a zvedavosti. Hlavný dôraz u detí sa preto kladie na stimuláciu tejto ich potreby, rozvoj ich sebadôvery a identity, pocitu jedinečnosti, na podporu k tvorivosti a na tolerovanie odlišných názorov. Je dobré pestovať v deťoch a mládeži radosť z učenia sa a nadobúdania nových vedomostí. Ak má vzdelávanie pripraviť deti pre reálny život, zdá sa, že tento prístup je najvhodnejší. Všetky tieto aspekty sa snažíme integrovať v procese výučby.

Neodmysliteľnou súčasťou výučby je spätná väzba, t. j. princíp poznania priebežných výsledkov učenia sa a pravidelná stimulácia a motivácia formou testov a ich vyhodnotenia.

Fotogaléria